Lāzergriešana

Ar lāzeru iespējams apstrādāt daudzus materiālus.  Tā ir viena no ātrākajām metodēm, kā iegūt nepieciešamo detaļu prototipam.

Detaļām jābūt uzzīmētām .dxf, .cdr, .svg vai citā vektorformātā. Ja tas nav iespējams, varu uzzīmēt.